Oiva - raportti

Oiva-raportti on elintarvikehuoneistojen viranomaistarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Oiva-raportti on pääosin kaksikielinen ja useimmiten yhden A4-arkin kokoinen.

Oiva-raportti kertoo:

  • Tarkastuksen tuloksen
  • Tarkastettujen asiakokonaisuuksien tulokset
  • Oiva-huomio = lyhyt kirjallinen huomio havainnoista
  • Vuodesta 2016 alkaen tarkastettujen asioiden määrän ja niiden tuloksen numeroin, esim. Oivallinen 9 kpl, Hyvä 1 kpl jne.

Asteikko ja tulos

Hymiöitä on neljä: Oivallinen, Hyvä, Korjattavaa ja Huono. Mitä leveämpi hymy, sen paremmin elintarviketurvallisuusasiat ovat ravintolassa, myymälässä tai teollisuudessa. Tarkastuksen tulos määräytyy sen perusteella, mikä on tarkastettujen kohtien heikoin arvosana. Raportti voi siis sisältää usean oivallisen tuloksen, mutta yhden korjattavan, jolloin tarkastuksen tulokseksi tulee Korjattavaa. Vuodesta 2016 alkaen Oiva-raportin tulosta avataan lisäämällä raporttiin tarkastettujen asioiden määrä ja niiden tulos numeroin.


Löydät 2.6.2024 Oiva raporttimme tarkastuskertomuksen täältä.